Επιστροφές παραγγελιών

Η MDI δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ο χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για την επιλογή των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Υπάρχει δικαίωμα αντικατάστασης των προϊόντων στις περιπτώσεις στις οποίες, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της MDI απεστάλησαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή με εταιρία ταχυμεταφοράς). Επιπλέον, σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή αναπαραχθεί το προϊόν και συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή.